Rzeczoznawstwo

Rzeczoznawstwo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych nadaje tytuł rzeczoznawcy branżowego SITPMB uprawniający między innymi do podjęcia prac w ramach Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa “ZOR” SITPMB na terenie całego kraju.

Jak zostać rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych: 

Zgodnie z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych , aby zostać Rzeczoznawcą SITPMB, należy spełnić określone w nim kryteria (patrz: Regulamin postępowania kwalifikacyjnego).

Osoba ubiegająca się o tytuł Rzeczoznawcy Stowarzyszenia inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych musi korzystać w pełni z praw publicznych, być członkiem SITPMB, posiadać tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, stosowne uprawnienia, co najmniej 5 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem (absolwenci szkół wyższych ) i co najmniej 10 – letniej przez (absolwentów szkół średnich). W wyjątkowych przypadkach wymagany staż pracy może być mniejszy (np. w nowych dziedzinach nauki i techniki), znajomość obranej dziedziny od strony praktycznej oraz znajomość literatury fachowej krajowej i zagranicznej. Rzeczoznawcą SITPMB może być również osoba, która nie posiada tytułu zawodowego oraz stosownych uprawnień, ale posiada szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie nieobjętym stosownymi uprawnieniami. 

 

Koszty postępowania kwalifikacyjnego w sprawie uzyskania uprawnień Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych wynoszą 2000 zł jednorazowo. Wpłat należy dokonywać na konto SITPMB w mBank nr konta  32 1140 2004 0000 3402 7604 5683 z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Rzeczoznawcę SITPMB – imię i nazwisko”.

 

Komisja Kwalifikacyjno Weryfikacyjna Rzeczoznawców

Główna Komisja

 

L.p.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1.

Grzegorz Gralak

Przewodniczący

2.

Radosław Gwadera

Członek

3.

Marcin Krzysteczko

Członek

4.

Marian Łupieżowiec

Członek

5.

Rafał Makara

Członek

6.

Jarema Andrzej Rabiński

Członek

7.

Paweł Tuchowski

Członek

8.

Jarosław Zimolzak

Członek

0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń