Oddziały | Sekcje | Koła

SITPMB

Nasze oddziały i sekcje

Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

50 – 020 Wrocław,  ul. Marsz. J. Piłsudzkiego 74 – pok. 204
tel. (71) 373 – 89 – 54, (71) 325 – 60 – 41
e – mail: wroclaw@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – mgr inż. Kazimierz Haber

Oddział Kujawsko – Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

85 – 030 Bydgoszcz,  ul. Gotowskiego 6
tel. (52) 343 – 10 – 53
e – mail: bydgoszcz@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – dr n. chem. Jan Jabłoński

Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

20 – 204 Lublin, ul. Zimna 11
tel. (81) 751 – 78 – 70
e – mail: lublin@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – Tomasz Jabłoński

Oddział Łódzki z siedzibą w Łodzi
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

90 – 007 Łódź,  Pl. Komuny Paryskiej 5 A
tel. (46) 874 – 34 – 88
e – mail: lodz@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – mgr inż. Stanisław Jan Gola

Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

30 – 102 Kraków,  ul. Morawskiego 5
tel. (12) 629 – 08 – 36
e – mail: krakow@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk

Oddział Mazowiecki z siedzibą w Warszawie
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

00 – 050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 A, lok. 401 D
tel. (22) 827 – 68 – 93 
e – mail: sitpmb@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – inż. Jarosław Zimolzak

Oddział Opolski z siedzibą w Opolu
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

45 – 061 Opole,  ul. Katowicka 50
tel. (77) 453 – 74 – 91, (77) 446 – 81 – 21
e – mail: opole@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – mgr inż. Jolanta Mazur

Oddział Podkarpacki z siedzibą w Krośnie
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

38 – 400 Krosno, ul. Tysiąclecia 17
tel. (13) 435 – 61 – 06
e – mail: krosno@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – inż. Stanisław Kilar

Oddział Śląski z siedzibą w Gliwicach
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
Katedra Konstrukcji Budowlanych (RB-2)
ul. Akademicka 5, 44-100 GLIWICE
kom.: + 48 603 944 211

Zarząd Śląskiego Oddziału


Prezes – 
dr inż. Izabela Bryt – Nitarska

Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

61 – 712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/7
tel. (61) 817 – 23 – 43
e – mail: poznan@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – inż. Jan Skweres

Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

70 – 470 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 67/13
tel. (91) 433 – 92 – 84
e – mail: szczecin@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – mgr inż.  Włodzimierz Sawinda

Oddział Terenowy przy Zarządzie Głównym z siedzibą w Warszawie
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

00 – 050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14 A, lok. 401 D
tel. (22) 827 – 68 – 93 
e – mail: sitpmb@sitpmb.pl

Zarząd Główny Oddziału

Prezes – Krzysztof Słaby

Sekcja Przemysłu Szklarskiego z siedzibą w Katowicach
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

40 – 955 Katowice, ul. Podgórna 4

Zarząd Sekcji

Prezes – mgr inż. Józef Molenda

Sekcja Blacharsko – Dekarska z siedzibą w Warszawie 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

00 – 050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 A, lok. 401 D
tel. (22) 827 68 93
e-mail: sitpmb@sitpmb.pl

Zarząd Sekcji 

Prezes – Waldemar Piela 

Sekcja Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa “Metalplast” z siedzibą w Poznaniu
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych 

61 – 819 Poznań, ul. Taczaka 12

Zarząd Sekcji “Metalplast”

Prezes – mgr inż. Kazimierz Skrzypczak 

0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń