Statut | Władze | Członkowie honorowi

STATUT

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

ZARZĄD GŁÓWNY XVII KADENCJI (2018 - 2022)

Władze

Prezes SITPMB

dr inż. arch. Adam BARYŁKA

W-ce Prezes
dr inż. Genowefa Zapotoczna - Sytek

W-ce Prezes
mgr inż. Elżbieta Kuropatwa - Janiszewska

W-ce Prezes
dr inż. Barbara Słomka Słupik

W-ce Prezes
mgr inż. Elżbieta Kowalczyk

Sekretarz Generalny
mgr inż. Wiesław Leszek Baranowicz

ZARZĄD GŁÓWNY XVII KADENCJI (2018 - 2022)

Prezesi oddziałów

BIAŁYSTOK
mgr inż. Maciej Wierzbicki
BYDGOSZCZ
dr n. chem. Jan Jabłoński
GDAŃSK
mgr inż. Zofia Załuska – Kurbiel
GLIWICE
dr inż. Barbara Słomka - Słupik
KRAKÓW
dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk
KROSNO
inż. Stanisław Kilar
LUBLIN
mgr Andrzej Strawa
ŁÓDŹ
mgr. Stanisław Jan Gola
OPOLE
mgr inż. Jolanta Mazur
POZNAŃ
inż. Jan Skweres
SZCZECIN
inż. Włodzimierz Sawinda
WARSZAWA
mgr inż. Roman Duda
WROCŁAW
mgr inż. Kazimierz Haber
KIELCE
mgr inż. Paulina Kostrzewa
ODDZIAŁ PRZY ZG
mgr inż. Bogumił Krawieczyński
SITPMB Wybrana na XVII Zjeździe

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Jarema Andrzej Rabiński
Wiceprzewodniczący
mgr inż. Anna Kosińska-Gozdek
Sekretarz
mgr inż. Sylwiusz Andrzej Nowicki
Członek
mgr inż. arch. Tomasz Buczek
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)

Główny sąd koleżeński

Przewodniczący
techn. Andrzej Nowicki
Wiceprzewodniczący
mgr inż. Dariusz Fidos
Sekretarz
mgr inż. Dariusz Zając
CZŁONKOWIE HONOROWI I WSPIERAJĄCY

Prezesi honorowi

Andrzej Paszkiewicz
Stanisław Petrykowski

Członkowie honorowi

Adam Zybura
Andrzej Paszkiewicz
Andrzej Rzuchowski
Anna Przybyłek-Boraczyńska
Bogusław Ziółkowski
Czesław Srzednicki
Jerzy Kurbiel
Józef Maślaniec
Kazimierz Skrzypczak
Mariusz Sylwestrzak
Stanisław Daniluk
Stanisław Petrykowski
Tadeusz Deluga
Tadeusz Leśko
Wiesław Kurdowski
Władysław Bazan
Włodzimierz Świetlik
śp. Ludwik Bednarz
0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń