Statut | Władze | Członkowie Honorowi

STATUT

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

ZARZĄD GŁÓWNY XVIII KADENCJI (2022 - 2026)

Władze

Prezes SITPMB

dr hab. inż. arch. Adam BARYŁKA

Sekretarz Generalny Aleksandra RYCHLIK

W-ce Prezes
Grzegorz GRALAK

W-ce Prezes
Elżbieta JANISZEWSKA-KUROPATWA

W-ce Prezes
Elżbieta KOWALCZYK

Członek ZG Maciej BATOG

Członek ZG Małgorzata BOGDANIUK

Członek ZG Renata CISZEWSKA

Członek ZG Krzysztof SŁABY

XVIII KADENCJA (2022 - 2026)

Prezesi Oddziałów i Sekcji

Oddział Kujawsko - Pomorski /BYDGOSZCZ
dr n. chem. Jan Jabłoński
Oddział Śląski / GLIWICE
dr inż. Izabela Bryt - Nitarska
Oddział Małopolski / KRAKÓW
dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk
Oddział Podkarpacki / KROSNO
inż. Stanisław Kilar
Oddział Lubelski / LUBLIN
mgr inż. Tomasz Jabłoński
Oddział Łódzki / ŁÓDŹ
mgr inż. Stanisław Jan Gola
Sekcja Blacharsko - Dekarska / Warszawa
mgr inż. Waldemar Piela
Sekcja Przemysłu Szklarskiego / Katowice
mgr inż. Józef Molenda
Sekcja "Metalplast" / Poznań
mgr inż. Kazimierz Skrzypczak
Oddział Opolski / OPOLE
mgr inż. Jolanta Mazur
Oddział Wielkopolski / POZNAŃ
inż. Jan Skweres
Oddział Zachodniopomorski / SZCZECIN
inż. Włodzimierz Sawinda
Oddział Mazowiecki / WARSZAWA
mgr inż. Jarosław Zimolzak
Oddział Dolnośląski / WROCŁAW
mgr inż. Kazimierz Haber
Oddział przy Zarządzie Głównym / Warszawa
Krzysztof Słaby
XVIII Kadencja (2022-2026)

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Jarema Andrzej Rabiński
Członek
mgr inż. arch. Tomasz Buczek
Członek
Adam Sikorski
Członek
mgr inż. Anna Kosińska - Gozdek
Członek
mgr inż. Sylwiusz Andrzej Nowicki
XVIII Kadencja (2022-2026)

Główny Sąd Koleżeński

Przewodniczący
tech. Andrzej Nowicki
Członek
Dariusz Czerniowski
Członek
Jerzy Kuczmaja
CZŁONKOWIE HONOROWI

Prezesi Honorowi

Edward Ludwik Świrkowski
Adam Glazur
Andrzej Paszkiewicz
Jerzy Gumiński
Stanisław Petrykowski

Członkowie Honorowi

Adam Zybura
Andrzej Paszkiewicz
Andrzej Rzuchowski
Anna Przybyłek-Boraczyńska
Bogusław Ziółkowski
Czesław Srzednicki
Jerzy Kurbiel
Józef Maślaniec
Kazimierz Skrzypczak
Mariusz Sylwestrzak
Stanisław Daniluk
Stanisław Petrykowski
Tadeusz Deluga
Tadeusz Leśko
Wiesław Kurdowski
Władysław Bazan
Włodzimierz Świetlik
śp. Ludwik Bednarz
0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń