Statut | Władze | Członkowie Honorowi

STATUT

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

ZARZĄD GŁÓWNY XVIII KADENCJI (2022 - 2026)

Władze

Prezes SITPMB

dr hab. inż. arch. Adam BARYŁKA

Sekretarz Generalny Aleksandra RYCHLIK

W-ce Prezes
Grzegorz GRALAK

W-ce Prezes
Elżbieta JANISZEWSKA-KUROPATWA

W-ce Prezes
Elżbieta KOWALCZYK

Członek ZG Maciej BATOG

Członek ZG Małgorzata BOGDANIUK

Członek ZG Renata CISZEWSKA

Członek ZG Krzysztof SŁABY

XVIII KADENCJA (2022 - 2026)

Prezesi Oddziałów i Sekcji

Oddział Kujawsko - Pomorski /BYDGOSZCZ
dr n. chem. Jan Jabłoński
Oddział Śląski / GLIWICE
dr inż. Izabela Bryt - Nitarska
Oddział Małopolski / KRAKÓW
dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk
Oddział Podkarpacki / KROSNO
inż. Stanisław Kilar
Oddział Lubelski / LUBLIN
mgr inż. Tomasz Jabłoński
Oddział Łódzki / ŁÓDŹ
mgr inż. Stanisław Jan Gola
Sekcja Blacharsko - Dekarska / Warszawa
mgr inż. Waldemar Piela
Sekcja Przemysłu Szklarskiego / Katowice
mgr inż. Józef Molenda
Sekcja "Metalplast" / Poznań
mgr inż. Kazimierz Skrzypczak
Oddział Opolski / OPOLE
mgr inż. Jolanta Mazur
Oddział Wielkopolski / POZNAŃ
inż. Jan Skweres
Oddział Zachodniopomorski / SZCZECIN
inż. Włodzimierz Sawinda
Oddział Mazowiecki / WARSZAWA
inż. Jarosław Zimolzak
Oddział Dolnośląski / WROCŁAW
mgr inż. Kazimierz Haber
Oddział przy Zarządzie Głównym / Warszawa
Krzysztof Słaby
XVIII Kadencja (2022-2026)

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Jarema Andrzej Rabiński
Z-ca Przewodniczącego
mgr inż. arch. Tomasz Buczek
Członek
Adam Sikorski
Członek
mgr inż. Anna Kosińska - Gozdek
Sekretarz
mgr inż. Sylwiusz Andrzej Nowicki
XVIII Kadencja (2022-2026)

Główny Sąd Koleżeński

Przewodniczący
tech. Andrzej Nowicki
Sekretarz
Dariusz Czerniowski
Z-ca Przewodniczącego
Jerzy Kuczmaja
CZŁONKOWIE HONOROWI

Prezesi Honorowi

śp. Edward L. Świrkowski
Adam Glazur
śp. Andrzej Paszkiewicz
śp. Jerzy Gumiński
śp. Stanisław Petrykowski

Członkowie Honorowi

ROK nadania godności 1965
śp. Jerzy Grzymek
śp. Włodzimierz Skalmowski
ROK nadania godności 1971
śp. Tomasz Kuroś
śp. Edward Świrkowski
śp. Leon Winogradow
śp. Aleksander Dobrzański
śp. Ludwik Golec
śp. Feliks Papierniak
śp. Kazimierz Kalinowski
śp. Zbigniew Tokarski
śp. Tadeusz Ochman
śp. Bolesław Stefan
ROK nadania godności 2010
śp. Jerzy Kurbiel
ROK nadania godności 2014
śp. Alfons Woroch
Adam Zybura
ROK nadania godności 2015
śp. Ludiwk Bednarz
ROK nadania godności 2018
Jerzy Kazimierz Bajszczak
Cezary Góralski
Irena Łobodzińska
Helena Raczyńska
Andrzej Wojciech Bratkowski
Jan Jabłoński
Marek Małecki
Krystyna Wiśniewska
Andrzej Roch Dobrucki
Andrzej Karpiel
Wiesław Ochman
Genowefa Zapotoczna-Sytek
ROK nadania godności 2022
Wiesław Leszek Baranowicz
Jan Skweres
śp. Alfred Gordon
Zbigniew Kacała
0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń