Warunki zostania nowym członkiem SITPMB

WARUKI CZŁONKOWSTWA

Członkowie SITPMB dzielą się na:

Zwyczajnych
Honorowych
Wspierających
WARUKI CZŁONKOWSTWA

Członkami zwyczajnymi SITPMB mogą być:

Członków zwyczajnych przyjmują koła na podstawie deklaracji, popartej przez jednego członka SITPMB.
Dowodem członkostwa jest legitymacja wydana przez Zarząd Oddziału.
WARUKI CZŁONKOWSTWA

Członkiem honorowym SITPMB może być:

Osoba, która w wyniku wieloletniej działalności szczególnie zasłużyła się dla rozwoju Stowarzyszenia oraz nauki, techniki i ekonomiki przemysłu materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.
WARUKI CZŁONKOWSTWA

Członkiem wspierającym SITPMB może być:

Każda osoba prawna lub fizyczna, która wyraziła gotowość wspierania celów statutowych SITPMB.
0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń