Wydawnictwa i czasopisma

Miesięcznik

"Materiały Budowlane"

Jest ogólnopolskim, fachowym czasopismem o przeszło siedemdziesięcioletniej tradycji, niezbędnym w pracy każdej osoby zawodowo związanej z budownictwem. Jest źródłem wiedzy o nowo­czesnych wyrobach i technologiach budowlanych, ciekawych realizacjach, normalizacji i certyfikacji, nowych uwarunkowaniach związanych z przy­stąpieniem Polski do UE, aktualnych przepisach prawnych i ekonomicznych z dziedziny budow­nictwa, rynku budowlanym. W każdym wydaniu znajdą Państwo wiele interesujących artykułów, na wysokim poziomie merytorycznym, autorstwa znanych w kraju autorytetów z różnych dziedzin budownictwa.

www.materiałybudowlane.info.pl 

00-050 Warszawa,
ul. Świętokrzyska 14A, 
tel./fax (022) 827-52-55,
826-20-27

e-mail materbud@sigma-not.pl

SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11,
03-450 Warszawa

Biuro spółki – sekretariat
tel.: (22) 818 09 18
e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Redaktor Naczelna
mgr inż. Krystyna Wiśniewska

Z-ca Redaktor Naczelnej
mgr Danuta Kostrzewska-Matynia

Sekretarz Redakcji
mgr inż. Ewelina Kowałko


Kwartalnik

„Szkło i Ceramika”

To naukowo-techniczna prezentacja osiągnięć przemysłów szklarskiego i ceramicznego w kraju i na świecie, opracowania naukowo-badawcze z dziedziny szkła i ceramiki realizowane na wyższych uczelniach, przegląd patentów i wynalazków z dziedziny szkła i ceramiki w kraju i na świecie, prezentacja zagranicznej fachowej literatury branżowej, sylwetki wybitnych szklarzy i ceramików, dorobek zakładów i hut, kalendarz targów i wystaw branżowych, certyfikacja wyrobów ze szkła i ceramiki czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych;

www.szklo-ceramika.pl

ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
tel.: (0 22) 549 97 53
faks: (0 22) 843 17 89

e-mail
redakcja@szklo-ceramika.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
ul. Postępu 9,
02 – 676 Warszawa
tel. (22) 843 19 65,
(22) 843 52, 96

Redaktor Naczelny

Sekretarz Redakcji

Redaktor tematyczny

Redaktor ds. artykułów naukowych

Redaktorki współpracujące

Dyrektor artystyczna

0
Lata działalności
0
Czynnych oddziałów i sekcji
0 +
Uzyskane odznaczenia
0 +
Wykonanych szkoleń