Nominacja p. Adama Baryłki

Nominacja p. Adama Baryłki na stanowisko Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że p. Adam Baryłka w dniu 27.04.2021 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W imieniu ZG SITPMB składamy serdeczne gratulacje i życzymy...

Mazowiecki Dzień Budowlanych 2020

Działanie Zarządu Głównego i jego Prezydium Mazowiecki Dzień Budowlanych 2020 Składamy serdeczne podziękowania Przewodniczącemu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Panu mgr inż. Roman Lulis za zaproszenie dla Prezesa Zarządu Głównego SITPMB dr inż. arch. Adama Baryłki do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z obchodami Mazowieckiego Dnia Budowlanych 2020. O stowarzyszeniu Historia Statut, władze, członkowie...